Liên hệ trực tiếp:

Trường THPT số 2 Mường Khương

Xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, Lào Cai
2143886231
thptmuongkhuong2@laocai.edu.vn