• Đoàn Thị Mão
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kế Toán
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Tham mưu cho Hiệu trưởng về quản lý tất cả các nguồn tài chính, tài sản. Lập tất cả các dự trù chi tiêu do Hiệu trưởng chỉ đạo. Lập và quản lý hồ sơ, chứng từ theo đúng nguyên tắc tài chính. Giải quyết nhanh chóng, kịp thời, linh hoạt, chính xác, có trách nhiệm các khoản thu, chi và các chế độ, chính sách cho cán bộ, giáo viên, nhân viên. Hàng tháng, hàng quý quyết toán tất cả các nguồn thu, chi và báo cáo với Hiệu trưởng tình hình thu chi.

 • Trần Thị Thu Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Văn Thư
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng VT-LT
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Nhận công văn đi, đến; ghi vào sổ theo qui định và chuyển cho Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng xử lý theo lĩnh vực phân công phụ trách; giúp Hiệu trưởng lưu trữ công văn đi, đến. Hằng ngày, vào địa chỉ hòm thư của Sở GD&ĐT Lào Cai, của trường và của cá nhân để lấy các loại văn bản, thông tin cần giải quyết. Theo dõi và kịp thời báo cáo cho Hiệu trưởng tình hình, tiến độ, kết quả giải quyết các văn bản theo quy định.

 • Nguyễn Mạnh Hùng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhân viên thiết bị
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Quản lý các phòng thực hành, các phòng học bộ môn, các loại dụng cụ, trang thiết bị của các môn theo đúng nguyên tắc quản lý thiết bị.

 • Trịnh Toàn Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bảo vệ
  • Học hàm, học vị:
   Chưa qua đào tạo
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Bảo vệ tài sản, bảo vệ an ninh, phòng chóng cháy nổ, bảo đảm an toàn cơ quan và giữ gìn uy tín của nhà trường, của cán bộ, giáo viên và nhân viên trong nhà trường

Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 11
Tháng 08 : 323
Năm 2019 : 10.439
Video Clip
Văn bản mới
Tài liệu mới