• Hà Phương Thảo
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó chuyên môn
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Bà Hà Phương Thảo chịu trách nhiệm và thực hiện phần việc do tổ trưởng phân công; được hưởng phụ cấp chức vụ và các chế độ chính sách theo quy định hiện hành của Nhà nước.

 • Đỗ Văn Chung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Tổ KHTN
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ toán học
  • Giới thiệu sơ bộ:

   - Xây dựng, thống nhất và triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động chung của tổ, hướng dẫn xây dựng, ký duyệt và quản lý kế hoạch cá nhân của tổ viên theo kế hoạch dạy học, phân phối chương trình và các hoạt động giáo dục khác của nhà trường.

   - Thực hiện kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên trong tổ. Điều hành và đánh giá hoạt động của nhóm bộ môn.

   - Thực hiện các hoạt động bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ; tham gia đánh giá, xếp loại các thành viên của tổ theo quy định của Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học và các quy định khác hiện hành.

   - Triển khai các hoạt động chung của nhà trường tới các thành viên của tổ, nhóm chuyên môn.

   - Tham gia các Hội đồng, tổ, ban theo Quyết định.

   - Tham mưu, đề xuất với Lãnh đạo trường trong việc phân công chuyên môn, đánh giá chuyên môn của các thành viên trong tổ, nhóm. Đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với giáo viên trong tổ.

   - Có đủ các loại hồ sơ tổ chuyên môn và thực hiện các quy định trong quy chế chuyên môn đã ban hành.

   - Thực hiện kiểm tra hồ sơ, dự giờ các thành viên trong tổ tối thiểu 01 lần/học kỳ.

   - Chủ trì các cuộc họp, sinh hoạt theo đúng quy định và họp đột xuất theo yêu cầu công việc hay khi Hiệu trưởng yêu cầu.

 • Trần Thị Thu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhóm Trưởng lí + TPCM
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Giới thiệu sơ bộ:

    Điều hành nhóm xây dựng, duyệt với nhà trường và chịu trách nhiệm về kế hoạch giáo dục bộ môn.

              

 • Phạm Phương Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Nhóm trưởng hóa
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Giới thiệu sơ bộ:

    Điều hành nhóm xây dựng, duyệt với nhà trường và chịu trách nhiệm về kế hoạch giáo dục bộ môn.

             

 • Nguyễn Thanh Hiên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng Tổ KHXH
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
 • Cao Vân Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
 • Trần Thị Oanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
 • Dương Thúy Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
 • Vũ Thị Thu Hoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 11
Tháng 08 : 323
Năm 2019 : 10.439
Video Clip
Văn bản mới
Tài liệu mới